General Information CHGP 2018


Tid og sted /

Time and place

DK/ CHGP 2018 - 04. - 05. aug. 2018 på Bellahøj, 2400 København.

Lørdag: træning med tidstagning for alle klasser ( 20 min ).
Indledende heat for alle klasser ( 12 min. + 1 omg. (Undtaget Pro/Am 2x15 min incl. Pitstop med førerskifte)

Placering i indledende heat gælder for startopstilling i finalen søndag. 

Søndag: fælles testkørsel efter behov 20 min. Finaler i alle klasser 12 min + 1 omg. Undtaget Pro/Am 2 x 15 min. Incl pitstop med førerskifte.

 

UK/ CHGP 2018 - 04. - 05. aug. 2018 at Bellahoj, 2400 Copenhagen, Denmark


Organisation – Sportsligt/

Organization – Sports

DK/ Den sportslige side af arrangementet løses i samarbejde mellem DASU, ASK og CHGP. Det er de danske regler der gælder for arrangementet.

 

UK/ The sports part of this event is held in corporation between DASU, ASK and CHGP. It is the Danish rules that are applicable for this race.


Deltagere/

Participants

DK/ Løbet er åbent for alle historiske biler frem til 1985 samt historiske formel junior biler som opfylder kriterierne. Danske og udenlandske deltagere med HTP eller National Dansk Vognbog kan deltage.

 

UK/ The race is open to all historic cars up until 1985 as well as historic formula junior cars which meet the criteria. All participants with HTP or National Danish race book may participate.


Løbspræmie/


Race prizes

DK/ Hver klasse kan opdeles i divisioner, der præmieres separat, hvis der er min. 10 biler til start.

 

UK/ Every class is divided into divisions, which will be awarded separately, if a minimum of 10 cars are starting.


Licens/

License

DK/ En dansk, EU licens (eller international licens) er nødvendig med starttilladelse fra det lokale ACN for at deltage.

 

UK/ A Danish license, an EU license (or an international license) is necessary with start permission from the local ACN in order to participate.


Ryttergård/

Paddock

DK/ Det er et stort arrangement med mange hensyn. Klasserne placeres samlet, men med mulighed for at fravige dette. Særlige ønsker skal noteres i ”evt. kommentarer” i forbindelse med tilmeldingen.

Hver kører får en plads på 3 x 6 m til bil og grej samt 3 x 6 m til en værkstedbil (ikke nødvendigvis i sammenhæng). 

Der er begrænset mulighed for at tilkøbe ekstra plads. Vi forbeholder os ret til at afvise køretøjer og telte der overskrider ovenstående mål.

 

UK/ It is a large event with many considerations. The classes are placed together, but with the possibility of making special arrangements. Special requests should be mentioned in the comment box at the end of the registration form. 

Every driver will receive a space of 3 x 6 m for their car and gear as well as 3 x 6 m for a shop/repair car (will not necessarily be directly next to the other space). 

There are limited possibilities to buy extra space. We reserve the right to reject any vehicle or tent that exceeds the mentioned measurements.


Camping

DK/ TBC

 

UK/ TBC